Sem neodvisen, nestrankarski kandidat in človek dejanj.

Z menoj je ekipa ljudi iz štirih (4) krajevnih skupnosti, s katero bomo v službi krajanov vsa štiri (4) leta – od tod ime Lista 4×4. >> Več o meni.

KAJ SO NAŠI CILJI?

 • Vzpostaviti komunikacijo s krajani, saj posamezniki gradimo dobre medosebne odnose.
 • Sprejeti občinski prostorski načrt.
 • Urediti vsa štiri (4) krajevna središča in tudi oddaljena naselja.
 • Prenoviti dotrajane in preozke ceste.
 • Kmetovalcem omogočiti aktivne oblike pomoči pri pridobivanju evropskih sredstev.
 • Vzpostaviti boljše pogoje za podjetnike, ki bistveno pripomorejo k razvoju občine.
 • Štipendirati dijake in študente, aktivne na področjih, ki zagotavljajo razvoj kraja.
 • Poceniti življenje v občini, ker nam je cilj ljudem prijazna občina.
 • Vzpodbujati kulinarično-športni in eko turizem.
 • Starejšim občanom zagotoviti dodatne oblike pomoči in več prostočasnih vsebin.
 • Izkoristiti naravne danosti in prometno lego.

Infrastrukturni projekti

Gospodarstvo, turizem, kmetijstvo

Mladi in starejši

Javna uprava

 • Rekonstrukcija premostitvenih objektov s primerno širino.
 • Sanacija cest, poškodovanih zaradi zemeljskih plazov.
 • Izgradnja optičnega omrežja (hitri internet), tudi na podeželju.
 • Izgradnja občinske kolesarske mreže, s povezavo vaških središč Jakob, Jarenina, Pernica in Pesnica s priključki na državne kolesarske poti.
 • Postavitev velikega motoričnega parka v občini.
 • Povečanje obstoječih poslovnoindustrijskih con, znižanje komunalnega prispevka za podjetja in razvoj logističnega centra v Pesnici.
 • Postavitev tržnice lokalnih pridelkov in izdelkov.
 • Osrednji občinski turistični spletni portal in mobilna aplikacija.
 • Znižanje komunalnega prispevka za mlade do 40. leta.
 • Štipendije za dijake in študente, ki so aktivni v društvih in pri pomoči starejšim.
 • Pomoč starejšim pri opremljanju stanovanja s Teleoskrbo ter SOS gumbom – klic v sili
 • Ustanovitev mladinskega centra kot javni zavod s klubskimi prostori za mlade v vseh krajevnih središčih.
 • Sprejetje novega občinskega prostorskega načrta občine Pesnica.
 • Uveljavitev participatornega proračuna z namenom samostojnega delovanja krajevnih skupnosti.
 • Ustanovitev občinske projektne pisarne za pridobivanje sredstev iz razvojnih skladov.
 • Organizacijska okrepitev režijskega obrata za komunalna opravila v občini.
Krajevna skupnost

Jarenina

Krajevna skupnost
Krajevna skupnost

Jakob

Krajevna skupnost
Krajevna skupnost

Pesnica

Krajevna skupnost
Krajevna skupnost

Pernica

Krajevna skupnost