Jakob

  • Dograditev vežice in zasaditve okoli pokopališča
  • Dokončanje obnove šole. Povezava vrtca s telovadnico. Preplastitev šolskega igrišča.
  • Dokončna ureditev kulturne dvorane ter dodelitev krajevnih prostorov društvom
  • Ureditev športnega parka (mali nogomet, odbojka na mivki in ostali športi)