Jarenina

  • Obnova središča in krajevne ceste
  • Ureditev športnega parka in otroških igrišč brez “preše
  • Obvozna cesta mimo šole za gasilskim domom
  • Centralna čistilna naprava s kanalizacijo