Pesnica

  • Ureditev centralnega trga in parka nobčine Pesnica z rondojem pri staremn motelu
  • Pokopališče v Pesnici
  • Dom in varovana stanovanja za starostnike
  • Izgradnja športnega parka (urbana igrišča, skate park, pump track,…) in igrišča z umetno travo